TENTO ROK
ŽIVÉ VYSIELANIE!

výberový zoznam (bude aktualizovaný čoskoro)

Za účelom zjednodušenia výberu športovcov na podujatia FWQ zo stoviek prihlásených, používame celosvetový výberový zoznam, ktorý je vydávaný na týždennej báze. Výsledky jazdcov ostávajú na zozname po dobu 52 týždňov a následne sú zmazané. Výberový zoznam obsahuje 3 najlepšie výsledky každého jazdca za posledných 52 týždňov. Na konci zápisu sú miesta zaplnené v súlade s aktuálnym výberovým zoznamom až kým nedosiahneme maximálne množstvo športovcov, ktori sa môžu závodu zúčastniť. Vo výberovom zozname su jazdci zoradení nasledovne: Aktuálni jazdci FWT, minuloroční jazdci FWT, FWQ jazdci s troma najlepšími výsledkami za posledných 52 týždňov a jazdi so zamrazeným počtom bodov.

divoké karty

Ako organizátor podujatia Jasná Adrenalín môžeme udeliť 5 divokých kariet na podujatie 4* FWQ Jasna Adrenalin. Jazdci s divokou kartou budú požiadaní o vykonanie registrácie na stránke FWT, tak ako všetci ostatní jazdci aby tak obdržali vlastnú ročnú licenciu. Jazdci s divokou kartou majú nárok na finančnú odmenu v prípade výhry a na získanie FWQ bodov. Registračný poplatok musí byť takisto uhradený v súlade s platnými pravidlami.

poistenie

Každý jazdec, vrátane divokých kariet musí získať ročnú FWQ licenciu. Jazdci si môžu vybrať medzi jednorázovou licenciou (10€) a FWQ sezónnou licenciou (40€).

finančné odmeny 2022

  Men   Women
  SKI SNOW   SKI SNOW
1. 1.200€ 1.200€ 1. 1.200€ 1.200€
2. 800€ 800€ 2. 800€ 800€
3. 500€ 500€ 3. 500€ 500€

rozhodcovský systém

Všetky FWT a FWQ podujatia a súťaže sú rozhodované tým istým spôsobom.
generálni partneri:

Activity is supported by Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

hlavní partneri:
partneri: