Akceptačné kritéria (80 jazdcov, vrátane divokých kariet):
Na základe výberového zoznamu FWT dostanú jazdci potvrdenie od FWT či boli alebo neboli vybraní na 4* závod Jasná Adrenalín. Následne majú vybraní jazdci 3 dni na uskutočnenie platby štartovného za účelom zaistenia miesta v štartovnom poradí. V prípade, že sa jazdcovi nepodarí dokončiť registráciu (platbu) v období troch dní, stratí možnosť zúčastniť sa. Nasledujúci prihlásený jazdec zo zoznamu FWT obdrží automaticky email s informáciou, že má 3 dni na dokončenie registrácie. Jazdci sú na výberovom zozname zoradení na základe:
  • Kvalifikovaní jazdci FWT
  • Minuloroční FWT jazdci, ktorí sa v aktuálnej sezóne FWT nekvalifikovali
  • Jazdci FWQ s troma najlepšími výsledkami za posledných 52 týždňov
  • Divoké karty udelené organizátorom
  • Platné registrácie
  • Potvrdenie zo strany FWT manažmentu
  • Minimálny vek je 18 rokov. Výnimky sa neudeľujú.
Registračný poplatok na Jasná Adrenalín je 120€, cena zahŕňa 4-dňový lístok na vleky a lanovky, uvítací balíček, uvítaciu večeru, možnosť využiť špeciálny ubytovací balíček.
V prípade zrušenia pretekov kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam, bude jazdcom vrátený registračný poplatok v plnej výške. Ak sú preteky zrušené skôr ako 21 dní pred uskutočnením podujatia, refundácia registračného poplatku je 50 percent a refundácia poistného je v plnej výške. Ak sú preteky zrušený 7 až 2 dni pred plánovaným príchodom jazdcov, poplatok za registráciu nie je refundovaný, avšak poistné je vrátené v plnej výške po plánovanom dni príchodu.
generálni partneri:
hlavní partneri:
partneri: